Karakteristike sistema

Hardverski dio čini GPS/GSM modemska jedinica, antena, veliki broj raznih senzora, analogni i digitalni uredjaji, terminal za komunikaciju, FMS i CAN uredjaji za očitavanje on-board podataka sa raznih tipova i modela voznih jedinica.

Softverski dio za implementaciju odabranog sistema koji predstavlja Web aplikaciju prilagođene za razne platfome, windows, mac, android, black berry…

Sistem konstantno snima podatke sa svim parametrima kretanja pomoću GPS satelita i šalje ih preko GSM mobilne mreže serveru na obradu. Nakon obrade podataka server pomoću internet veze implementira korisniku sve dostupne informacije.

Nas sistem GPS a omogućava komunikaciju pomoću SMS-a što kroz razna obavjestenja i komande korisnika pruža i bezbjednost vozila.

U ponudi je i veliki broj dodatnih izvještaja koje možete prilagoditi vašim potrebama i koristiti ih na više načina. Jedan od načina je dobijanje odabranog izvjestaja putem vačeg maila pomocu naseg server.